Gastos ng pamumuhay

Gaano karaming pera ang kailangan ko?

Home / Buhay ng Mag-aaral / Gastos ng pamumuhay

Dapat tiyakin ng bawat estudyante na mayroon silang sapat na pera upang suportahan ang kanilang sarili samantalang nasa Dublin. Lagi naming inirerekumenda ang aming tirahan ng Family Host dahil ito ay mahusay na halaga para sa pera. Bilang pamantayan, ang isang mag-aaral ay nakakakuha ng kanilang sariling silid pati na rin ang almusal at hapunan araw-araw. Opsyonal din ang tanghalian. Ang presyo para sa tirahan ng mag-host ng pamilya ay napakasarili lalo na isinasaalang-alang ang halaga ng mga hotel sa Dublin.

There is an excellent website located dito. which will guide you as to how much money you will need to live in Dublin. Please take some time to read the information in advance of travelling to Dublin so you know what to expect.